Ústredne OASIS

Výrobcovia

Informácie

JA-82K OASiS - Klasická ústredňa so zdrojom Zväčšiť

JA-82K OASiS - Klasická ústredňa so zdrojom

JA-82K

Tento produkt je momentálne nedostupný. O dostupnosti sa informujte telefonicky, alebo mailom.

Jablotron

JA-80 OASiS je stavebnicový systém, ktorý má 50 adries (01 až 50). Základom systému je elektronika ústredne JA-82K, ktorá má

Viac detailov

60,00 €

Detaily


JA-80 OASiS je stavebnicový systém, ktorý má 50 adries (01 až 50). Základom systému je elektronika ústredne JA-82K, ktorá má 4 drôtové vstupy,  

Elektroniku možno doplniť o ďalšie rozširujúce moduly, ktoré sa dodávajú samostatne.

Ústredňa je určená pre odbornú inštaláciu a programuje sa prostredníctvom PC a interfacu JA-80T (USB) alebo JA-80BT (BLUETOOTH) a softvéru OLink.

Voliteľné moduly

JA-82R - rádiový modul, pomocou ktorého možno do ústredne naučiť až 50 bezdrôtových periférií systému OASiS 868 MHz. Ústredňa tak získava bezdrôtové možnosti vrátane bezdrôtového ovládania a spolupráce s bezdrôtovým termostatom. Modul sa umiestňuje priamo v ústredni.
JA-82C - je modul 10 drôtových vstupov, ktorý rozšíri kapacitu ústredne JA-82K až na 14 drôtových vstupov. K ústredni tak možno pripjiť viac drôtových prvkov ako sú detektory JS-25 alebo JS-20 a pod. Reakciu vstupov možno individuálne nastaviť. Modul sa umiestňuje priamo v ústredni.

JA-80Q - modul, ktorý zabezepčuje príjem fotografiií z detektora JA-84P a ich presun do GSM komunikátora JA-80Y, ktorý ich následne rozposiela. Zapája sa medzi ústredňu a komunikátor. 

JA-80Y - GSM komunikátor, pomocou kterého ústredňa odovzdáva poplachové správy užívateľovi a komunikuje na PCO v pásme GSM. Umožňuje diaľkový prístup z klávesnice telefónu a správu systému z aplikácie GSMLink.

JA-80V - komunikátor pre komunikaciu sieťou LAN (Ethernet) v kombinácii s komunikátorom na pevnú tel. linku. Umožňuje odovzdávanie informácii na PCO cez LAN a o vzniknutých udalostiach informuje prostredníctvom pevnej linky. Umožňuje správu systému z aplikácie GSMLink.

JA-80X - komunikátor na pevnú tel. linku, ktorý dokáže komunikovať na PCO a odovzdať hlasovú správu užívateľovi podľa druhu poplachu. Tento komunikátor možno v ústredni kombinovať s GSM komunikkátorom JA-80Y.

JA-68 - rozširuje možnosti výstupov ústrední série JA-8x a JA-6x. Pripája sa na ich zbernicu, obsahuje 1x silové NC/NO relé (60V/1A) a 8 galvanicky oddelených polovodičových výstupov (max. 200mA) so všetkými základnými programovateľnými funkciami.

Pre bezdrôtovú (rádiovú) komunikáciu používa OASiS spoľahlivý komunikačný protokol v pásme 868 MHz. Maximálna ochrana bezdrôtovej komunikácie ja zabezpečená použitim technológie plávajúceho kódovania a digitálnym prenosom. Chránené sú aj dôležité funkcie systému.

Inštaláciu systému je možné vykonať vyľmi rýchlo a pri bezdrôtových prvkov s minimálnamy zásahmi do interiéru. Nastavenia je možné pohodlne urobiť pripojeným počítačom alebo diaľkovo vďaka niektorému z komunikátorov.

Bezdrôtové prvky systému OASiS používajú 3,6V lítiové batérie, ktorých životnosť je pri normálnej prevádzky 3 roky. Systém batérie priebežne kontroluje a požiadavku výmeny včas oznámi.

Priradenie prvkov do sekcii A,B a C umožňuje riešiť individuálne požiadavky pre zabezpečenie rôznych častí objektov. Ústredňa umožňuje využiť buď dve úrovne čiastočnej ochrany (zapnutá ochrana v sekcii A, napr. garáž, v sekciách AB napr. garáž a prízemie, alebo v celom objekte - ABC), alebo rozdeliť systém do dvoch nezávislých podsystémov so spoločnou sekciou.
Ústredňa sa ovláda klávesnicami, diaľkovými ovládačmi alebo diaľkpvo napr. mobilným telefónom (prostredníctvom komunikátora a príslučných modulov v ústredni). V systémových klávesniciach je zabudovaná čítačka RFID kariet, ktorých použitie môže byť podmienené zadaním kódu pre zvýšenie bezpečnosti. Systém môže byť ovládaný až 50timi prístupovými kartami alebo kódmi.

Dôležité informácie o prevádzke systému sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte ústredne, kde je uložených posledných 255 udalostí vrátane dátumu a času.

Ústredňa má 2 programovateľné výstupy. Nastaviť možno až 50 ovládacích kódov a kariet. Do konektora dátovej zbernice možno zapojiť počítač alebo drôtovú klávesnicu. Ústredňa je napájaná zo siete (zálohovací akumulátor môže mať kapacitu 1,3 alebo 2,2Ah), má pamäť 255 udalostí a jej vnútorné hodiny automaticky rozpoznávajú zimný a letný čas.

Ak je pripojený rádiový modul JA-82R, možno do ústredne priradiť (učiť) bezdrôtové detektory, RC ovládače, klávesnice, sirény a termostaty. Programovateľné výstupy ústredne možno naučiť do UC a AC modulov. Do ústredne sa zapája modul komunikátora (JA-80X, JA-80Y alebo JA-80V).

Technické parametre:

Napájanie ústredne

230 V / 50 Hz, max 0,1 A, trieda ochrany II

Priestor pre zálohovací akumulátor

12 V, 2,2 Ah,
životnosť kvalitného akumulátora cca 5 rokov

Výstup zálohovaného napájania

Maximálny trvalý odber 0,4 A,
krátkodobo možno odoberať až 1 A po dobu max. 15 min

Počet adries pre bezdrôtové periférie

50 (len s modulom JA-82R)

Počet drôtových vstupov

4 dvojito vyvážené vstupy rozlišujúce aktiváciu a sabotáž, ich reakcia je nastaviteľná,
s modulom JA-82C až 14 vstupov

Výstup externého polachu EW*

spína na GND, max. záťaž 0,5A

Výstup interného poplachu IW*

spíná na GND, max. záťaž 0,5A

Programovateľné výstupy

PGX, PGY max. 0,1 A, spínajú na GND, programovateľné funkcie

Pamäť udalostí

255 posledných udalostí vrátane času a dátumu

Pracovná frekvencia 868 MHz, komunikačný protokol OASiS 
Stupeň zabezpečenia 2 podľa STN EN50131-1, STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3
Určené pre prostredie II. vnútorné všeobecné (-10 až +40°C) podľa STN EN 50131-1
Rozmery 258 x 214 x 77 mm

*Tieto signály poskytuje ústredňa aj bezdrôtovo pre bezdrôtové sirény a výstupné moduly AC a UC.

Follow us on Facebook