Kontaktné údaje

alarmShop s.r.o.
Prešovská cesta 5
040 01 Košice
Slovensko

Kontakty
Mobil: +421 905 943 145
Telefón: +421 55 30 30 300
E-mail: info@alarmshop.sk

Kamenná prevádzka
Prešovská cesta 5
040 01 Košice
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Martin Árvai

Otváracie hodiny:

Pondelok - štvrtok: 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Piatok: 09:00 - 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: alarmShop s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Prešovská cesta 5, 040 01 Košice

IČO: 36453153
IČ DPH: SK2020011367 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 22.01.1998 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 26795/V.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK51 7500 0000 0040 2754 4567
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4027544567 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Slovensko

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: ke@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj
Menu