Elektroinštalácie pre ťažné

Výrobcovia

Informácie

E074 CAN BUS Zväčšiť

E074 CAN BUS

galia-0006

Tento produkt je momentálne nedostupný. O dostupnosti sa informujte telefonicky, alebo mailom.

GALIA

Je určená predovšetkým pre vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... Sada obsahuje

Viac detailov

82,69 €

Detaily

Je určená predovšetkým pre vozidlá vybavené dátovým systémom. CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTÉM... Sada obsahuje modul, ktorý dokáže vyhodnotiť širokú škálu napájacích, ovládacích a testovacích signálov a prostredníctvom vlastného napájania a istenia, bez zaťaženia obvodov vozidla, ich prevedie na výstup pre zásuvku prívesu.
Vďaka tejto schopnosti je určená hlavne pre vozidlá uvedené vyššie, ale môže sa použiť aj na vozidlách vybavených funkciami na kontrolu stavu žiaroviek, CHECK-CONTROL a na všetkých ostatných, ktoré majú palubné napätie 12V a záporný pól na kostre. Vtedy poslúži na oddelenie obvodov vozidla od obvodov prívesu, teda ako ochrana.
Elektroinštalácia sa vyrába od r. 2005, je veľmi spoľahlivá. Bola namontovaná takmer na všetky značky vozidiel. V Európe s ňou jazdí viac ako 80 tisíc vozidiel.


UNIVERZÁLNA ELEKTRICKÁ SÚPRAVA „ARAGON-500“ (SO 7 PÓLOVOU ZÁSUVKOU)Vhodná len na použitie v vozidlách so záporným pólom na kostre a s napätím batérie 12 V

Zariadenie je v súlade so smernicou 95/54/ES. (e9 02-4348). Obsahuje všetky potrebné súčasti a pokyny na pripojenie prívesuk vozidlu pomocou 7-pólovej 12V zásuvky. Túto súpravu je možné namontovať do väčšiny osobných a úžitkových vozidiel, vrátane vozidiel, ktoré sú vybavené:

- Sústavou s digitálnym riadením svetiel a napäťovou zmenou.
- Systém vodičov BSI.
- Data systém CAN BUS
- Check – Control.
- Detekčný systém poruchy svetiel (SFL).
- Snímač poruchy svetiel (LFS)
- Svetelná sústava s nízkym napätím..

Vhodná len na použitie vo vozidlách so záporným pólom na kostre a s napätím batérie +12V. Toto zariadenie sa nesmie použiť vo vozidlách s obrátenou polaritou (tzn. s kladným pólom  na kostre), ako napríklad Jaguar typu S alebo vo vozidlách s iným napätím batérie ako +12 V. Táto súprava zamedzuje akémukoľvek dodatočnému odberu a poruchám. Je navrhnutá na priame pripojenie príkonu z batérie alebo alternátora vozidla, predchádzajúc tak možným poruchám riadiacej jednotky vozidla. 15 A poistku umiestnite VŽDY čo najbližšie k batérii. Súprava poskytuje možnosť samočinného odpojenia hmlového svetla vozidla podľa normy ECE R48. Tento výrobok má na možné výrobné chyby záruku 2 roky.

Na poruchy spôsobené nesprávnym použitím alebo montážou – ako je zámena polarity alebo použitie tejto súpravy s iným napájacím napätím, prípadne nedodržaním ostatných častí návodu na použitie a montáž, sa záruka nevzťahuje.

Návod na montáž
 1. Skôr ako začnete s montážou, dôkladne si prečítajte tieto pokyny a prezrite si každú súčiastku.

 2. Presvedčte sa, či sú obvody odpojené, izolované a bezpečné, aby sa mohla začať práca, vždy v súlade s pokynmi výrobcu vozidla.

 3. Pri montáži treba mať na zreteli, že modul musíme napájať nezávislým prívodom, s použitím vodičov prispôsobených najvyššej spotrebe prívesu a držiak poistky umiestniť VŽDY čo najbližšie k batérii.

 4. Na to použijeme dodaný 2,5 mm2 červený vodič, držiak poistky (poistku ešte nevkladajte) a 8 mm kábelové očko. V prípade, že je k dispozícii vodič vychádzajúci od „+“ pólu batérie, ktorý má dostatočný prierez na dodávku potrebného prúdu, použijeme za účelom vytvorenia jednoduchšieho spojenia, žltú stykovú svorku.

 5. Červený vodič od batérie privedieme k modulu ARAGON-500 a zapojíme na pozíciu „+“. Pri umiestnení vodičov a káblov treba dbať na to, aby neboli vystavené mechanickému a tepelnému namáhaniu od súčastí vozidla tak, aby nedošlo k poškodeniu ich izolácie. Na ich upevnenie proti neželanému pohybu, použite dodané sťahovacie pásky.

 6. Od zásuvky priveďte cez priechodku 7-žilový kábel dovnútra batožinového priestoru.

 7. Zo 7-žilového kábla, ktorý prichádza od zásuvky, pripojíme biely 1,5 mm2 vodič k modulu ARAGON-500 na pozíciu „ – “, následne jeho zdvojený vývod (biely vodič) s pomocou dodaného 6 mm kábelového očka, na kostru vozidla.

 8. Spôsobom vyobrazeným v montážnej schéme pripojíme do pripojovacích svoriek modulu ARAGON-500 zostávajúcich 6 vodičov kábla zo zásuvky a káble smerujúce k zadným svetlám vozidla.

 9. 5-žilový kábel od modulu ARAGON-500 priveďte k ľavému a 2-žilový k pravému zadnému svetlu. S pomocou dodaných stykových svoriek a káblov pripojte dve obrysové svetlá, dve smerové svetlá, brzdové a hmlové svetlo. (Poznámka: Káble spojte hneď pri zadných svetlách, pred miestom, kde sa káble pripájajú k akémukoľvek modulu alebo elektronickému zariadeniu).

 10. Pomocou dodanej dvojstrannej lepiacej vložky pripevnite zásuvku ARAGON-500 k vozidlu, berte pri tom do úvahy dĺžky káblov, možné pohyby pri spätnom nasadení zadných svetiel a pri prevádzke vozidla.

 11. Do držiaka poistky na červenom vodiči, ktorý ste pripojili k batérii, vložte poistku a skontrolujte funkčnosť zapojenia

 • POZNÁMKA: Ak funkčnosť budete overovať vašim karavanom, prívesom alebo skúšobným testerom, pred ich pripojením k vozidlu najprv dôkladne skontrolujte, či pracujú správne. Inak môže dôjsť k poškodeniu poistky, žiarovky alebo iných elektronických zariadení. Z dôvodu elektronickej prevádzky modulu ARAGON-500, môžu niektoré testre vykazovať chybné hodnoty, pretože nemajú rovnaké prúdové zaťaženie ako svetlá prívesu, preto je potrebná kontrola so skutočným prívesom, alebo skúšobným panelom so žiarovkami.

 • Vo vozidlách vybavených náhradnou sústavou svetiel (napr. ak sa vypáli poistka žiaroviek obrysových svetiel, brzdové svetlá fungujú ako obrysové svetlá), všetky žiarovky na vozidle musia byť v dokonalom stave, aby svetlá prívesu fungovali správne.

Špeciálne prípady

 • Treba vziať do úvahy, že v súčasnosti existujú vozidlá, ktorých žiarovky prijímajú malé množstvo konštantného prúdu a na 100 % pracujú len keď je potrebné ich použitie. V takýchto prípadoch budeme postupovať nasledovne:

 • S napätím 3V môže byť súčasne napájané obrysové svetlo, brzdové svetlo a hmlové svetlo. Musíme identifikovať vodiče prislúchajúce jednotlivým funkciám. Zabrzdíme, uvidíme na ktorom vodiči vzrástlo napätie na 100 % a pripojíme ho rýchlospojkou. To isté spravíme s hmlovým svetlom. Zostane vodič obrysového svetla.

 • SVETLO A BRZDA: Existujú vyhotovenia, u ktorých je obrysové a brzdové svetlo, alebo obrysové a hmlové svetlo napájané jedným vodičom. V takom prípade budeme postupovať nasledovne:
  * V niektorých prípadoch môže mať vozidlo niekoľko žiaroviek v zadnom svetle, ale rozsvieti sa len jedna ak brzdíme, alebo zapneme hmlové svetlo. V takom prípade spojíme brzdový vodič, smerujúci od modulu ARAGON-500 s vodičom, ktorý napája žiarovku brzdového alebo hmlového svetla vozidla, a vodiče koncových svetiel od modulu ARAGON-500 spojíme s vodičmi, ktoré vedú k svietidlám
  svietiacim ako koncové svetlá, ale nesvietia pri brzdení alebo zapnutí hmlových svetiel.
  *   Ak má vozidlo len jednu žiarovku pre koncové aj brzdové svetlo, alebo koncové a hmlové svetlo, spojíme dva káble, ktoré vedú do modulu ARAGON-500 s káblami, ktoré udávajú signál svietidlám vozidla. DÔLEŽITÉ: Ak má príves alebo karavan koncové svetlá, (v SR je to väčšina) musíme pripojiť brzdové a koncové svetlá oddelene. Ak je len jedna žiarovka pre brzdové aj koncové svetlo, treba pripojiť brzdu na ten vodič vozidla, ktorý nesie oba signály a vodič koncového svetla napojiť z iného zdroja, napr. z osvetlenia tabuľky s evidenč. číslom.

 • HMLOVÉ SVETLO: Súprava ARAGON-500 ponúka dve možnosti pripojenia hmlového svetla:
  *  MOŽNOSŤ 1 (ZÁKLADNÉ PRIPOJENIE): Ak chcete, aby hmlové svetlo na vozidle fungovalo aj s pripojeným prívesom, preveďte zapojenie (OBRÁZOK 1, modrý vodič prichádzajúci zo 7-pólovej zásuvky zostane na pozícii č.3 výstupu modulu ARAGON-500).
  *  MOŽNOSŤ 2: Ak chcete, aby sa pri zapnutom prívese hmlové svetlo vozidla samočinne odpojilo, čím sa zamedzí obťažujúcim svetelným odrazom na vodiča, budete postupovať nasledovne: Uvoľníte modrý vodič prichádzajúci zo 7-pólovej zásuvky z pozície č.3 výstupu modulu ARAGON-500 a pripojte ho na výstupnú pozíciu „A“. Biely vodič z 5-žilového kábla pripojte na výstup modulu ARAGON-500 na pozíciu „B“ a pomocou rýchlospojky na vodič, hmlového svetla, čo najbližšie k hmlovému svetlu. Potom spojte modrý vodič z modulu ARAGON-500 z vstupnej pozície č.3 s vodičom hmlového svetla vedľa predchádzajúcej rýchlospojky, teraz ďalej od hmlového svetla. Medzi dvomi rýchlospojkami vodič prerušte a konce zaizolujte (pozri OBRÁZOK 2).

  VAROVANIE: V tomto pracovnom režime sa dodáva energia do hmlového svetla prívesu z aktuálnej linky vozidla. Táto sústava platí pre prívesy vybavené s jedným samostatným hmlovým svetlom. Ak má príves dve hmlové svetlá, pravé sa musí odpojiť. Ak je to vozidlo vybavené dvoma hmlovými svetlami, musíme vyhotoviť pripojenie na vodiči, ktorý vedie prúd do jedného znich. (to bude
  potom pri zapnutí prívesu odpájané)

  POZNÁMKA: Keď sa kábel prívesu ide pripojiť alebo odpojiť, hmlové svetlo vozidla musí byť vypnuté.

Follow us on Facebook